3TSoft - Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính.

12/03/2016 |  Lượt xem: 1583

LẬP THUYẾT MINH BCTC TRONG 3TSOFT

Mùa báo cáo đang cận kề, nhiều kế toán còn bối rối trong việc lập thuyết BCTC. Hiện tại trong phần mềm 3TSoft chưa có thuyết minh BCTC, nhưng 3T có xây dựng file excel mẫu để lấy dữ liệu từ phần mềm vào file excel. Lưu ý, mẫu file thiết kế theo quy định chung của QĐ 48 và TT200, khách hàng có thể dựa vào và tự bổ sung theo mẫu của công ty.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tải file mẫu thuyết minh BCTC Thông tư 133 tại đây

               Tải file mẫu thuyết minh BCTC Thông tư 200 tại đây

               Tải file công thức excel tại đây

Bước 2: ADD – IN file công thức vào Excel

Cách ADD –IN vào Excel

  • Đối với office 2003:

-   Trên thanh công cụ chọn Tool --> Add-ins

-   Hộp thoại hiện ra, nhấn vào nút Browse… và chọn đường dẫn đến tập tin “EZSOFT_EXCEL_LIB

-   Chọn file công thức rồi kích vào OK

-   Đánh dấu vào mục “EZSOFT_EXCEL_LIB” và click OK

  •   Đối với ofice 2007, 2010:

-   Trên thanh công cụ chọn File --> Option (Excel Option) --> Add – Ins --> Go --> Brower

-   Chọn đường dẫn đến tập tin “EZSOFT_EXCEL_LIB

-   Chọn tệp tin cần mở rồi kích vào OK

-   Đánh dấu vào mục “EZSOFT_EXCEL_LIB” và click OK

Bước 3: Điền thông tin DATA ở file excel

 

Bước 4: Chạy tự động công thức

-   Ấn Ctrl + X để xóa đường link

-   Ấn Ctrl + H và ấn Ctrl + V để thay thế “'D:\3TSOFT_V15\EZSOFT_EXCEL_LIB.xla'!” bằng trống

-   Ấn  Replace all để thay thế toàn bộ các sheet

 

Xem thêm:

Lập công thức báo cáo trên excel 

Khai báo công thức báo cáo tài chính trong 3TSoft